OPTEAZĂ PENTRU SCHIMBAREA PRACTICILOR COMERCIALE NELOIALE

photo of banana worker

Fii sigur că nevoile micilor producători și a muncitorilor de pe plantații sunt pe agenda corporațiilor și pe cea politică.

Supermarketurile și companiile multinaționale de fructe nu pot sau nu vor să admită folosirea modelului de afacere „prețuri mici zilnice” care se bazează pe practici comerciale neechitabile cum ar fi aplicarea unor costuri și riscuri absurde distribuitorilor. Aminteste-le acestor companii că ele ar trebui să își asume responsabilitatea pentru drepturile producătorilor și muncitorilor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

Fă parte din campania pentru ca factorii de decizie politică națională, europeană și guvernele să își asume responsabilitatea de a legifera pentru răspunderea corporativă și implementarea Principiilor de Ghidare UN cu privire la Afaceri și la Drepturile Omului. Cere-le să adapteze curenta legislație națională și europeană sau să dezvolte una pentru a opri abuzul puterii de cumpărare a supermarketurilor prin reglementarea Practicilor Comerciale Neloiale și pentru a ajuta la construirea unor lanțuri de aprovizionare echitabile a fructelor tropicale. Cere-le politicienilor să se asigure că supermarketurile răspund pentru condițiile de muncă incorecte în țările producătoare.

Oprește abuzul puterii de cumpărare a supermarketurilor! Semnează petiția adresată Comisiei Europene pentru a introduce reguli mai puternice, obligatorii, la nivelul UE, care să oprească Practicile Comerciale Neloiale.