NAŠA KAMPAŇ

Make Fruit Fair demonstration

Prečo chceme férovejšie tropické ovocie?

Devätnásť organizácií z celého sveta spojilo sily a spoločne pracujú na kampani Za férové banány! Neziskovky z celej Európy spolupracujú s malými pestovateľskými organizáciami, družstvami a pracovníci na plantážach z Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku. Našim spoločným cieľom sú lepšie životné a pracovné podmienky pre stovky a tisíce ľudí, ktorí pestujú, zbierajú, oberajú a balia tropické ovocie, ktoré si každodenne kupujeme.

Banány sú najobľúbenejším tropickým ovocím v Európe a najpredávanejším ovocím vôbec. Pestujú sa v 150 krajinách  – 107 miliónov ton ročne. Obľuba ananásov tiež rastie – každý druhý ide na export.

Pre stovky tisíc ľudí na svete predstavujú banány základný zdroj príjmov. U banánov, ananásov a podobne aj u ďalších druhov tropického ovocia pestovaného na plantážach ale často dochádza k porušovaniu ľudských práv a ničeniu životného prostredia.

O čom je táto kampaň:

 • presadzujeme spravodlivú a udržateľnú produkciu banánov a ananásov
 • bránime pracovné práva pracovníkov na plantážach
 • bojujeme proti ničeniu životného prostredia
 • vytvárame priestor pre vyjadrenie postihnutých ľudí a ich zástupcov z krajín produkcie
 • vďaka spoločnej kampani prepájame spotrebiteľov s pestovateľmi a pracovníkmi z krajín globálneho Juhu
 • podporujeme nové politiky a prax medzinárodného obchodu

Čo požadujeme?

Chceme, aby supermarkety – najmocnejšia súčasť dodávateľského reťazca platili svojim dodávateľom férové ceny, pokrývajúce náklady udržateľnej produkcie a zaviedli do svojho sortimentu banány a iné tropické ovocie s certifikáciou férového obchodu Fairtrade a dali tak spotrebiteľom možnosť voľby.

Chceme, aby nadnárodné firmy obchodujúce s ovocím a supermarkety zaručovali, že:

 • zamestnanci na plantážach dostávajú dostatočnú mzdu pokrývajúcu náklady na dôstojný život
 • ženy majú rovnaké pracovné príležitosti a môžu sa vzdelávať
 • sú dodržiavané všetky pracovné práva zamestnancov plantáží, vrátane práva na slobodné združovanie v odboroch
 • pri produkcii tropického ovocia nie je poškodzované životné prostredie

Chceme, aby vlády:

 • regulovali činnosť supermarketov a nadnárodných firiem tak, aby tieto nemohli zneužívať svoju moc na trhu, porušovať pracovné práva zamestnancov a poškodzovať životné prostredie
 • podporovali zodpovednú a udržateľnú produkciu ovocia.

Zapojte sa a pomôžte nám bojovať za férovejšie a udržateľné podmienky pri produkcii banánov. Oslovte spolu s nami dodávateľov ovocia, supermarkety aj politikov!

Potrebujeme i Vás – Zapojte sa!