SÚKROMIE

Ochrana osobných dát

Živica vie, aká dôležitá je ochrana osobných údajov a súkromia, a preto chráni osobné údaje tak, ako to je možné – a to na svojich stránkach aj tejto stránke. Nevzťahuje sa to však na stránky umiestnené na iných serveroch, na ktoré sa z našich a tejto stránky odkazuje.

Na našich stránkach nezbierame žiadne osobné údaje, pokiaľ na to nemáme dobrovoľný súhlas užívateľa. Nepredávame, nepožičiavame a ani neposkytujeme údaje mimo účelu, na ktorý boli poskytnuté.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky k ochrane osobných údajov a súkromia, kontaktujte nás prosím e-mailom na adrese info@zivica.sk alebo poštou na: CEEV Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava