RIEŠENIA

Women banana workers in Peru

Ani jeden z nasledujúcich spôsobov, ako čeliť problémom skrytým pod banánovou šupkou, nerieši situáciu stopercentne. Napriek tomu ale stojí za to dozvedieť sa o nich…

Veríme, že niektoré certifikačné systémy môžu významne pomôcť nezávislým drobným pestovateľom, ich dopad na zamestnancov väčších plantáží sa ale hodnotí ťažko. Často totiž nedokážu účinne podporovať právo na nezávislé odbory.

Robotníci na plantážach sa nemôžu združovať do odborov a spoločnými silami sa tak snažiť o zlepšenie svojich pracovných podmienok. To je pritom jedna z mála ciest, ako sa ich práca môže stať naozaj “dôstojnou prácou”.

Spravodlivý obchod alebo fair trade je spôsob obchodu, ktorého cieľom je priama a účinná podpora znevýhodnených pestovateľov a remeselníkov z rozvojových krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky.

World Banana Forum umožňuje stretávanie a dialóg mnohých strán zapojených do produkcie banánov – maloobchodných reťazcov, odborov, neziskových organizácií i politikov.

Mnoho európskych nadnárodných spoločností zarába na svojich aktivitách mimo EÚ (napríklad na prevádzke plantáží), ale vyhýba sa zodpovednosti za pracovné podmienky, porušovanie ľudských práv a za dopady svojej činnosti na stav životného prostredia. Sme presvedčení, že EÚ musí zaviesť opatrenia, ktoré by dohnali firmy k zodpovednosti a podobným praktikám zamedzila.