LOBUJTE ZA ZMENU NEFÉROVÝCH OBCHODNÝCH PRAKTÍK

photo of banana worker

Téma malých producentov a pracovníkov na plantážach musí ostať v korporačnej a politickej agende!

Supermarkety a nadnárodné ovocinárske spoločnosti sú najmocnejším článkom v kolobehu, ktorý nám umožňuje kupovať bezchybné a vyleštené tropické ovocie. Supermarkety si vyberajú dodávateľov, ktorí ponúkajú najnižšiu cenu a stále na jej znižovanie tlačia – cena, za ktorú toho ale dodávatelia dosiahnu je vysoká. Neférové obchodné praktiky sú následkom snahy o čo najnižšie ceny a čo najvyšší zisk. Pripomeňte týmto spoločnostiam, že by mali prijať zodpovednosť za podmienky pracovníkov a pestovateľov pozdĺž svojho dodávateľského reťazca.

V hre sú aj politici a vládni predstavitelia. Požadujte, aby prispôsobili súčasné, alebo vytvorili nové smernice, ktoré zamedzia neférovým praktikám supermarketov. Žiadajte politikov v EÚ, aby uznali a implementovali dokument Pravidlá Organizácie spojených národov ohľadom podnikania a ľudských práv.

Povedzme NIE! supermarketom, ktoré zneužívajú svoju vyjednávaciu silu. Podpíšte našu petíciu, vyzývajúcu Európsku komisiu, aby zaviedla silnejšie, záväzné celoeurópske pravidlá pre celú EÚ, ktoré zamedzia nekalým obchodným praktikám.