NAŠA KAMPANJA

Make Fruit Fair demonstration

Zakaj kampanja o tropskem sadju?

Kampanja Sadje naj bo pravično! združuje devetnajst organizacij s celega sveta. Evropske nevladne organizacije tesno sodelujejo z organizacijami malih kmetovalcev in sindikati delavcev na plantažah v Afriki, Latinski Ameriki in na Karibih, da bi skupaj izboljšali življenjske in delovne pogoje za stotine delavcev, ki pridelujejo, obirajo in pakirajo tropsko sadje, ki ga vsakodnevno kupujemo v trgovinah.

Najznačilnejša primera sta pridelava banan in ananasa. Banane so najbolj prodajano sadje na svetu. V več kot 150 državah pridelajo 107 milijonov ton tega sadja letno. Mednarodna trgovina z ananasom se hitro razvija in danes se za izvoz prideluje že vsak drugi ananas.

Kršitve delovnih standardov in okoljskih pravic so značilne tako za gojenje banan in ananasa kot tudi za drugo tropske sadje. V številnih primerih se situacija na tem področju še poslabšuje.

Z našo kampanjo:

 • promoviramo pravične in trajnostne oskrbovalne verige s tropskim sadjem,
 • branimo socialne in okoljske pravice v državah pridelovalkah
 • zagotavljamo, da se v državah pridelovalkah sliši glas izkoriščanega Juga,
 • s skupnimi kampanjami povezujemo države pridelovalke z državami uvoznicami,
 • vzpodbujamo nove oblike mednarodnih trgovskih politik in praks.

Kaj točno zahteva kampanja Sadje naj bo pravično?

 • Zahtevamo, da supermarketi kot najmočnejši akterji v oskrbovalni verigi plačajo pravično ceno dobaviteljem ter tako pokrijejo stroške trajnostne pridelave.
 • Zahtevamo, da supermarketi in podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja, zagotovijo:
 • plačila, ki delavcem na plantažah omogočajo dostojno življenje;
 • enakopraven dostop žensk do zaposlitve in usposabljanj;
 • spoštovanje človekovih pravic, vključno z delavskimi pravicami, kot je pravica do vključitve v neodvisne sindikate;
 • spoštovanje okolja z zmanjšanjem količine uporabljenih toksičnih agrokemičnih preparatov.

Zahtevamo, da vlade:

 • s predpisi preprečijo zlorabe kupne moči trgovcev;
 • zagotovijo, da podjetja odgovarjajo za delovne pogoje v državah v razvoju;
 • podprejo zakone, ki spodbujajo pravično in trajnostno proizvodnjo sadja.

Da bi dosegli želeno, potrebujemo tvojo pomoč!

Potrošniki lahko od odgovornih zahtevamo, da izboljšajo položaj v oskrbovalni verigi sadja. UKREPAJ!