PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Varovanje podatkov

Na podlagi statuta in na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05) je društvo Focus sprejelo Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov. S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v Focus društvu za sonaraven razvoj (v nadaljevanju Focus) z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov.

Prenesite celoten dokument o varovanju osebnih podatkov