REŠITVE

Women banana workers in Peru

Nobena od predlaganih rešitev ne more sama odpraviti vseh težav pri pridelavi tropskega sadja. Kljub temu pa je dobro vedeti, kaj lahko storimo za izboljšanje trenutne situacije.

Zagotovo so določeni sistemi certificiranja precej pripomogli k izboljšanju položaja malih pridelovalcev. Veliko težje pa je oceniti pozitivne vplive na delavce, saj ti sistemi pogosto ne podpirajo dela neodvisnih sindikatov.

Delavcem na plantaži pogosto odrekajo pravico do ustanovitve sindikata in jim tako onemogočajo kolektivna prizadevanja za izboljšanje njihovih delovnih pogojev.

Pravična trgovina je način trgovanja, ki želi zagotoviti neposredno in učinkovito podporo marginaliziranim pridelovalcem v nerazvitih državah Afrike, Azije in Latinske Amerike.

Svetovni forum banan je platforma za dialog med odgovornimi v celotni verigi pridelave in distribucije banan, vključno s supermarketi, sindikati, nevladnimi organizacijami in vladami.

Številna evropska podjetja imajo finančne koristi od proizvodnje izven EU, kamor sodi tudi pridelovanje tropskega sadja na plantažah, a se lahko izognejo spoštovanju prepisov EU glede delovnih pogojev, višine minimalne plače in ravnanja z okoljem. Zakonodajo EU bi bilo potrebno spremeniti tako, da bi upoštevala to problematiko.