PRAVIČNA TRGOVINA

Windward Islands bananas

Pravična trgovina je način trgovanja, katerega cilj je zagotoviti neposredno in učinkovito podporo marginaliziranim pridelovalcem v državah v razvoju v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki.

Pravična trgovina že več kot 50 let izboljšuje delovne in življenjske pogoje za male pridelovalce in obrtnike v državah v razvoju. Organizacije, ki se danes povezujejo s Svetovno pravičnotrgovinsko organizacijo že od leta 1980 alternativno trgujejo z bananami. Prve banane z oznako Fairtrade International so bile prodane leta 1996. Banane so danes simbol uspehov (in izzivov) sheme za certificiranje Fairtrade International in so eden izmed najbolj prodajanih izdelkov pravične trgovine, ki ima v številnih evropskih državah 10–50% tržni delež. Minimalna cena za odkup banan s Fairtrade certifikatom je številnim malim pridelovalcem omogočila preživetje na trgu, oprijemljive koristi pa so skupnostim pridelovalcev prinesle tudi Fairtrade premije.

Večina banan, ananasov in drugega tropskega sadja nosi znak Fairtrade, ki ga uporablja Fairtrade International (FI). Fairtrade International je sistem podeljevanja certifikatov, ki je v zadnjih 15 letih postal izredno popularen, a je deležen tudi določenih predmet kritik (glej razdelek Certificiranje). Obstajajo tudi številne druge ustanove, ki upoštevajo pravila pravične trgovine ali jih celo presegajo, a na svojih izdelkih ne uporabljajo znaka Fairtrade.

5 glavnih načel pravične trgovine

  • Plačilo pravične cene – pridelovalci prejmejo pravično plačilo, s katerim pokrijejo stroške pridelave in dostojnega življenja ter imajo pri tem razumen dobiček.
  • Brez otroškega dela – otroško delo v kakršni koli obliki je prepovedano, še posebej, kadar škodi otrokovi izobrazbi ter fizičnemu zdravju in duševnemu razvoju.
  • Primerni delovni pogoji – delavci na plantažah, kmetijah, predelovalnih obratih in v drugih oblikah dela morajo delati v dostojnih in varnih pogojih ter prejemati plačo, ki omogoča dostojno življenje.
  • Razvoj lokalnih skupnosti – velik del prihodka iz pravične trgovine je namenjen investicijam v projekte za razvoj lokalnih skupnosti, npr. oskrbo s pitno vodo, gradnjo cest, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, kritje stroškov za izobraževanja in poklicna usposabljanja, zdravstvo, mikrofinanciranja itd.
  • Okoljska trajnost – škodljivi agrokemični proizvodi in GSO v sistemu pravične trgovine niso dovoljeni. Poleg tega pravična trgovina podpira proizvodne tehnologije, ki ohranjajo dragocene ekosisteme ter varujejo zdravje tako pridelovalcev kot potrošnikov.