SVETOVNI FORUM BANAN

World Banana Forum logo

Svetovni forum banan je platforma, namenjena srečevanju in dialogu med deležniki iz celotne pridelovalne in distribucijske verige banan, vključno s trgovinami, sindikati, nevladnimi organizacijami in vladami.

Zgodovina Svetovnega foruma banan

Leta 2005 je Združenje organizacij civilne družbe (CSO) sklicalo drugo Mednarodno konferenco o bananah, na kateri so bili prisotni tudi partnerji z globalnega juga, COLSIBA, WINFA in UROCAL (1), ter deležniki iz celotne verige pridelave in prodaje banan, da bi se pogovorili o težavah in izzivih, s katerimi se je soočala panoga. Konferenca se je zaključila z odločitvijo, da se ustanovi stalni forum z vsem deležniki, katerega cilj bo obrniti trende ter izboljšati socialne in okoljske standarde v panogi. Civilna družba je prevzela pobudo pri nadaljnjih prizadevanjih za to, da so se ključni akterji zavezali k sodelovanju v forumu, kar je pripeljalo do ustanovitve pripravljalnega odbora.

Decembra 2009 je bil na sedežu uprave Organizacije za hrano in kmetijstvo (FAO) Združenih narodov ustanovljen Svetovni forum banan s ciljem »Skupnih prizadevanj za trajnostno pridelavo in trgovanje z bananami«, ki ga je opredelilo več kot 150 sodelujočih. Pri zagonu ambicioznega delovnega načrta so sodelovala največja podjetja v panogi, trgovci, pridelovalci in sindikati plantažnih delavcev s štirih celin, znanstveniki, države pridelovalke in potrošnice ter agencije ZN. Člani vlad organizacije FAO so se zbrali na Konferenci medvladnih skupin za reševanje problematike banan in tropskega sadja, da bi ratificirali ustanovitev Svetovnega foruma banan ter se zavezali, da bodo pripomogli k uspehu le-tega.

Kaj so glavni cilji Foruma?

Glavno poslanstvo Foruma je spodbujanje sodelovanja med vsemi udeleženci v globalni industriji banan, od plantaž do trgovskih polic. To sodelovanje bi omogočilo prehod k trajnostni pridelavi ter dosego soglasja o najboljših praksah na področju delovnega okolja, spolne enakosti, okoljskih vplivov, trajnostne pridelave in ekonomskih vprašanj.

Sodelovanje najpomembnejših akterjev industrije na Forumu je bilo posledica prizadevanj najbolj ranljivih partnerjev iz držav pridelovalk, organizacij COLSIBA, UROCAL in WINFA. V okviru kampanje Sadje naj bo pravično! pozivamo potrošnike, naj k aktivni udeležbi spodbujajo tista podjetja in trgovine, ki v Forumu še ne sodelujejo aktivno. Prepričani smo, da Forum predstavlja edinstveno priložnost za nastanek trajnostne trgovine z bananami s spoštovanjem delavskih pravic, dostojnimi plačili ter izboljšanjem okoljskih praks, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od pesticidov. Zaveza korporacij k sodelovanju je ključna za uspeh procesa.

Med dosežki Foruma so:

  • ustanovitev virtualne knjižnice, ki podjetjem in malim pridelovalcem omogoča delitev dobrih okoljskih praks, vključno z načini zmanjševanja uporabe strupenih pesticidov;
  • nadzorovane višine plač v osmih vodilnih državah izvoznicah banan z namenom informiranja o vrsti pobud za izračun dostojnega plačila na ravni posameznih nasadov.
  • prvi celovit popis zaposlovanja žensk v treh glavnih izvoznih regijah.
  • izdaja priročnika, ki bo objavljen letos in bo predstavil najboljše prakse na področju delovnih razmerij v industriji pridelave banan.

Za več informacij obiščite (v angleškem jeziku): www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-aboutus.

[1] COLSIBA je latinskoameriško koordinacijsko telo za sindikate pridelovalcev banan in drugih kmetijsko-industrijskih proizvodov; WINFA je združenje karibskih kmetov; UROCAL je regionalni sindikat kmetov Ekvadorja; vse tri organizacije skupaj predstavljajo več kot 600 malih pridelovalcev banan, kakava in agrumov.