ZAHTEVAJ SPREMEMBE NEPRAVIČNIH TRGOVINSKIH PRAKS

photo of banana worker

Poskrbi, da bodo potrebe malih pridelovalcev in delavcev na plantažah ostale na dnevnem redu politikov in korporacij.

Supermarketi in mednarodna podjetja za prodajo sadja so bodisi nezmožna bodisi nepripravljena prekiniti s poslovnim modelom vsakodnevno nizkih cen, ki temelji na nepoštenih trgovinskih praksah, kot je na primer prenašanje nerazumnih stroškov in tveganj na dobavitelje. Opomni ta podjetja, da morajo sprejeti odgovornost za zagotavljanje pravic delavcev in pridelovalcev v celotni oskrbovalni verigi.

Vplivaj na državne in evropske zakonodajalce ter vlade, da prevzamejo odgovornost z uzakonjanjem odgovornosti podjetij ter uveljavljanjem vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah. Pozovi jih, naj prilagodijo obstoječo ali oblikujejo novo zakonodajo na ravni držav in EU, ki bo z nadzorom nad nepoštenimi trgovskimi praksami in spodbujanjem razvoja trajnostne oskrbovalne verige tropskega sadja omejila zlorabo kupne moči supermarketov. Politike pozovi, naj zagotovijo, da bodo supermarketi prevzeli odgovornost za nepoštene delovne pogoje v državah proizvajalkah.

Ustavimo trgovske verige pri izkoriščanju njihove kupne moči! Podpiši našo peticijo, ki od Evropske komisije zahteva sprejem strožjih vseevropskih predpisov, s katerim bi zaustavili nepravične trgovinske prakse.