Перуанската агро-компания за износ Tulsa, освобождава целият съюз за обединение – Действай сега!

Всичките девет членове на изпълнителния комитет на SITETSA (Sindicato De Trabajadores Empresa Talsa), бяха уволнени през февруари тази година от техните работодатели, агробизнес компанията TALSA в Перу. Двама бивши членове на съюза също бяха освободени. TALSA отрича законното съществуване, не само на съюза, но и федерацията FENTRAIR (Federacion Nacional De Trabajadores Del Sector Agrario, Industria, […]