News

Помагало по глобално образование в помощ на учителите

Focus, Association for Sustainable Development, партньорска организация от Словения, създаде интересно помагало за учители по темите на кампанията „Да направим плодовете справедливи“. Фондация ДОИТ преведе и отпечата помагалото и екипът ни е на разположение за представяне и предоставяне на помагалото на всички желаещи да го ползват.  

Интерактивна документация

Ecumenická academie от Чехия, партньорска организация по проекта „Да направим плодовете справедливи”, създаде интересна интерактивна документация за производството и търговията с банани. Предложената информация дава възможност за запознаване с условията на труд на плантациите директно от работниците – те разказват за живота и мечтите си, за влиянието на производството върху околната среда и здравето им. […]

тема с продължение „Сладки плодове, горчива истина” – писмо на синдикат ASTAC

До Фондация ЛИДЛ & Co. KG Г-н Робин Гудсблом, г-н Флориан Шютце Щифтсберг щрасе 1 D-74167 Некарсулм     Lidl Stiftung & Co. KG Mr. Robin Goudsblom & MR. Florian Schuetze Stiftsbergstr. 1 D-74167 Neckarsulm     Уважаеми господа,   Преди година ние, Синдикатът на земеделските работници и фермери в Еквадор – ASTAC, се срещнахме […]

Франция приема Закон за спазване на корпоративните задължения на фирмите-майки при възлагане на поръчки

  Франция приема Закон за спазване на корпоративните задължения на фирмите-майки при възлагане на поръчки (La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères donneuses d’ordre): първа историческа стъпка към по-добри права на човека и опазване на околната среда.   21 Февруари 2017: Френският парламент прие дългоочакваният закон за спазване на корпоративните задължения на […]

Fyffes – сериозни нарушения на трудовите права в Коста Рика и Хондурас

През м. януари 2017 г. консорциум от НПО „За справедливи плодове”от Европа, Латинска Америка и Африка започна кампания за спазване на трудовите права в плантациите, доставящи плодове за Fyffes. Fyffes е ирландска компания със седалище в Дъблин и един от глобалните концерни в световната търговия с плодове. На европейския пазар компанията е водеща при вноса […]

КАМПАНИЯ Lidl

  Хора от цяла Европа подкрепиха кампанията ЛИДЛ през последните няколко месеца и изразиха протест срещу нарушенията на трудовите права при доставчиците на плодове. Нашият общ протест вече доведе до редица промени: • Най-големият доставчик на ананаси в Коста Рика най-накрая вече плаща минимални заплати на всички работници в плантациите; • По-голямата част от работниците […]

Изявление на комисаря по здравеопазването и безопасността на храните

Витенис Андриукайтис, Брюксел 01.06.2016 Дами и Господа, Тази сутрин информирах моите колеги комисари за състоянието на дискусиите на Комисията с държавите-членки по темата глифозат. На първо място, искам да подчертая отново че процедурата на ЕС за разрешение по отношение на пестицидите е сред най-строгите в света. Тя отнема години на научна оценка преди да активното […]

ГЛИФОЗАТ – ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

За пореден път при гласуване в ЕК за продължаване на разрешителното за употреба на глифозат на територията на ЕС не се постигна съгласие. Срокът на действащото до сега разрешително изтече на 30.06.2016 г. При гласуването не се постигна необходимото квалифицирано мнозинство, а именно 55% от държавите-членки, които да представляват 65% от населението. Вторият критерий не […]

СЛАДКИ ПЛОДОВЕ, ГОРЧИВА ИСТИНА

Отговорността на немските вериги супермаркети за нечовешките условия на производство на банани и ананаси в Коста Рика и Еквадор РЕЗЮМЕ Това изследване показва драматичната социална и екологична цена при производството на тропически плодове, въз основа на примери в плантациите за ананаси в Коста Рика и за банани в Еквадор. Германските вериги-супермаркети споделят вината за неприемливите […]

Гласуване в ЕК относно употребата на глифозат

27 организации от целия свят се обединиха в Кампанията „Да направим плодовете справедливи”! НПО от Европа сред които и от България работят в тясно сътрудничество с организации на дребни производители и синдикати на работниците в плантациите от Африка, Латинска Америка и Карибския район за защита на трудовите права и подобряване на условията на живот на […]