AMETIÜHINGUD

Paraku rikutakse troopiliste puuviljade tootmises mitmeid põhilistest töötajate õigustest, nagu õigus vabadusele, võrdsele kohtlemisele, turvalisusele ja inimväärikusele. Sageli piiratakse tööliste õigust koonduda vabalt ametiühingutesse, et ühiselt oma töötingimuste parandamise nimel tegutseda.

Ametiühingutel on väga oluline roll vaesuse vastasel võitlusel, sest nad harivad töötajaid nende õiguste osas ja õpetavad, kuidas neid õigusi kasutada, rääkides tööandjatega läbi paremate töötingimuste saavutamiseks.

Ehkki mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest – nagu näiteks kollektiivläbirääkimiste õigus või lapstööjõu kasutamise, diskrimineerimise ja sunnitöö keelamine – on sees ka tootjariikide seadustes, on veel kõvasti tööd teha, et kõik need põhimõtted rakenduksid igas istanduses. Takistusteks on siin nii poliitilise tahte kui ka ressursside ja suutlikkuse nappus. Näiteks on ametiühingud ja töölised raskustes rikkumisjuhtude lahendamisega õigussüsteemi abil, sest riikide tööinspektsioonid ei suuda neile piisavalt tuge pakkuda.

Kui töölised saavad ja suudavad kaitsta oma õigusi ja rääkida tööandjatega läbi, on võimalik parandada töö- ja palgatingimusi, millest võidavad nii nemad, nende perekonnad kui ka kogukonnad. Tarbijad omakorda võivad olla rahuliku südamega, teades, et nende ostetavad kaubad on toodetud korralikes ja turvalistes tingimustes, mis tagavad tööinimestele väärikuse ja korraliku elustandardi.