TEGUTSE!

Photo of Make Fruit Fair demonstration

Tule kaasa!

On mitmeid võimalusi, kuidas saad aidata parandada nende inimeste elusid, kes toodavad meile troopilisi puuvilju. Mõni ei vaja enamat kui paari hiireklõpsu arvuti ees.

Kuidas saad sina kaasa lüüa?

Miks kaasa lüüa?

  • Väiketalunikud ja töölised arenguriikides ei tohiks kannatada selle nimel, et meie saaksime oma Euroopa kodudes nautida odavaid troopilisi puuvilju.
  • Kui me ei muuda troopiliste puuviljadega kauplemise süsteemi, jäävad väiketootjad ja töölised ilma oma elatusvahenditest, mis jätab nad ja nende pered vaesuselõksu.
  • Kui kellegi õigusi rikutakse ühes kohas, toob see kaasa sarnased tagajärjed ka mujal, sest üleilmne konkurents sunnib ka teisi kulude vähendamiseks töötajate õiguste kallale minema.
  • Maailma kodanikena on meil kohustus kaitsta looduskeskkonda – valikutel, mida teeme poeriiuli ees tarbijatena, on sellele otsene mõju.
  • Sest sul on võimalus – tarbija, aktivisti ja kodanikuna – muuta paremaks nende inimeste elusid, kes kasvatavad su toidulauale puuvilju.
  • Sest sul on vabadus seista oma õiguste eest ja avaldada oma arvamust – ja sa tahad, et ka teistel oleks võimalik seda teha.

Mis sellest muutub?

  • Poliitikute võimuses on viia ellu süsteemseid muutusi, mis parandavad arengumaade tööliste olukorda. Näiteks saavad nad kehtestada reeglid, kuidas poeketid peavad kohtlema oma allhankijaid, sh neile õiglase hinna maksmine. Anna poliitikutele teada, et ootad seda neilt!
  • Avalikkuse raktsioon päevavalgele tulnud rikkumistele võib survestada ettevõtteid parandama oma töötervise ja -ohutuse tingimusi või võtma tööle tagasi ebaõiglaselt vallandatud inimese. E-kirja saatmine firmale või poeketile näitab, et oled kursis ja hoolid sellest, kuidas nad käituvad ning hoiad neil silma peal. Selline surve paneb ettevõtteid astuma omapoolseid samme, et parandada tööliste olukorda ja rääkida läbi ametiühingutega, kes töölisi esindavad.
  • Külastades seda lehekülge ja rääkides teistele, mida oled siit lugenud, suurendad teadlikkust ja kasvatad inimeste hulka, kes nende eesmärkide saavutamise nimel tegutsema hakkavad.