PANEME POLIITIKUD EBAÕIGLASEID KAUPLEMSIVÕTTEID LÕPETAMA

photo of banana worker

Tagame, et väiketootjate ja istanduste tööliste vajadused ei kaoks poliitilisest päevakorrast.

Elu on näidanud, et poeketid ja rahvusvahelised puuviljakompaniid ei suuda ega taha murda välja oma ärimudelist, mis lubab ostjatele iga päev kõige soodsamaid hindu. Paraku toimib see mudel sageli ebaõiglaste kauplemisvõtete hinnaga – näiteks jäetakse kõik riskid ja ettenägematud kulud tootjate kanda.

Meie soov on, et liikmesriikide valitsused ja Euroopa poliitikud astuksid samme, rakendamaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ja panemaks äriettevõtteid vastutama oma tegevuse mõju eest. Nõua ka sina oma riigi poliitikutelt, et täiendataks olemasolevaid või võetaks vastu uusi siseriiklikke või Euroopa Liidu tasandi õigusakte, mis teeksid lõpu ebaausatele kauplemisvõtetele ja paneksid poeketid vastutama selle eest, et nende kaupu tootvates riikides oleksid tagatud korralikud töötingimused.