Slobodu i pravednost za radnike Fyffesa! – PODUZMIMO NEŠTO ODMAH

Kampanja „Želimo pravedno proizvedeno tropsko voće!“ zahtjeva da Fyffes – vodeći uvoznik banana za Europu i jedan od najvećih dobavljača ananasa i zimskih dinja – poštuje radnička prava uzduž svojeg svjetskog dobavnog lanca. Više o kampanji možete pročitati ispod. Kampanju možete podržati slanjem maila ovdje:

 

300_fyffes_logo_english_final

Ozbiljna kršenja radničkih prava u Kostarici i Hondurasu

"They never contributed to social insurance and now I will not be able to retire or finally rest after so many years spent on the plantations. I have to continue looking for work to survive." - Maria Gomez (65) who worked for nearly 30 years as a supervisor at Melon Export SA

Nisu mi nikad uplaćivali doprinose i sada ne mogu u mirovinu, nakon što sam toliko godina provela radeći na plantaži. Moram i dalje tražiti nove poslove da bi preživjela”. Maria Gomez (65) koja je gotovo  30 godina radila kao nadzornik u Melon Export SA

 

Od ljeta 2015. kampanja „Želimo pravedno proizvedeno tropsko voće!“ prikupila je dokaze o vrlo ozbiljnom kršenju temeljnih radnih standarada u pojedinim Fyffesovim podružnicama (ANEXCO u Kostarici, i Suragroh i Melon Export SA u Hondurasu), gdje je većinski ženska radna snaga, ovisna o sezonskom radu, posebice ranjiva.

Kršenja uključuju neisplaćivanje minimalne plaće i doprinosa (procjenjuje se da nije isplaćeno 2,5 milijuna funti (22 milijuna kuna) plaća i doprinosa); izlaganje radnika opasnim agrokemikalijama; nepoštivanje slobode udruživanja što uključuje prijetnje, zlostavljanje i otpuštanje članova sindikata; i blokiranje procesa kolektivnog pregovaranja.

U slučaju Suragroha, partneri kampanje „Želimo pravedno proizvedeno tropsko voće!“, Banana Link i Međunarodni sindikat radnika u proizvodnji hrane (IUF), optužili su ih za kršenje Temeljnih propisa Inicijative za etičku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva zbog nepoštivanja sindikata i neisplaćivanja životnog minimuma, A Fyffes je odbio uvesti promjene kojima bi se to ispravilo.

"I got pregnant, and they do not allow pregnancy" - Marys Suyapa Gómez, sacked for being pregnant after working at Suragroh for 15 years

“Zatrudnila sam, a oni ne dopuštaju trudnoću”. Maris Suyapa Gomez – otpuštena zato što je ostala trudna, nakon što je 15 godina radila za Suragroh.

Inspektorat rada u Hondurasu također je otkrio da se ne isplaćuje životni minimum, ali ni propisani dodaci. Osim toga, Ministarstvo rada SAD-a potvrdilo je u svom izvještaju iz 2015. da Suragroh ne isplaćuje životni minimum, a navelo je i niz drugih prekršaja.

Radnici si sami moraju osigurati opremu za rad, što uključuje motike, mačete i cipele, a na to moraju potrošiti cijelu jednu tjednu plaću.

Također, radnici su izloženi opasnim kemikalijama pa se zbog toga mnogi žale na glavobolju, slabost i visoku temperaturu, a tvrde i da ne dobivaju informacije ni edukaciju gdje bi naučili kako izbjeći opasne kemikalije ili kako se od njih zaštititi. U prosincu 2015. stotinjak žena otrovalo se, zbog čega je njih 14 završilo u bolnici, jer su slučajno ostavljene niz vjetar od susjedne parcele koju se tada špricalo herbicidima i klorom.

Više o radnim uvjetima u Suragrohu možete pročitati ovdje:

U međuvremenu, tijekom razgovora s ANEXCO-m, koje je predvodilo Ministarstvo rada Kostarike, mjesnim sindikatima nije ostavljen prostor za pregovaranje s upravom ANEXCO-a i Fyffesa pa mjesni sindikati navode daljnje nepridržavanje temeljnih radnih standarada propisanih zakonima Kostarike.
Kršenje prava u ANEXCO-u tema je hitne akcije koju je kampanja „Želimo pravedno proizvedeno tropsko voće!“ pokrenula u rujnu 2015. Ključni zahtjevi za poštivanje radničkih prava i prestanak zlostavljanja i diskriminacije članova sindikata još uvijek nisu ispunjeni.

Oba slučaja jasno pokazuju da Fyffes također krši Smjernice za međunarodna poduzeća OECD-a jer ne „poštuje pravo svojih zaposlenika na sindikalno zastupanje“.

Banana Link i mnogi naši partneri iz Europe i Južne Amerike pisali su Fyffesovom direktoru, Davidu McCannu, u studenom prošle godine i zatražili da nešto poduzme u vezi s ovim problemima, ali nismo dobili nikakav odgovor.

"Fyffes in Honduras does not respect the fundamental rights of women workers, the majority of employees are women who have up to 26 years of work without social security rights or social benefits we demand respect for freedom of association and collective bargaining." - Iris Munguia, Coordinator, COLSIBA (the Regional Coordination of Latin American Banana & Agro-Industrial Workers' Unions)

“Fyffes u Hondurasu ne poštuje temeljna prava žena radnica. Većinu radne snage čine žene koje su radile i do 26 godina bez da su im plaćani doprinosi. Zahtjevamo poštivanje prava na udruživanje i kolektivno pregovaranje.” – Iris Munguia, Koordinatorica u COLSIBA-i  (Regionalnoj koordinaciji sindikata  radnika u uzgoju banana i agro-industriji latinske amerike)

Vrijeme je za preuzimanje odgovornosti

Unatoč Fyffesovoj tvrdnji da : „Ako nešto ne valja, mijenjamo način kako radimo“ objavljenoj na njihovim mrežnim stranicama, to poduzeće nije preuzelo odgovornost za ono što se događa u Kostarici i Hondurasu.

Nijedno poduzeće, a posebno ne poduzeće koje ističe da se pridržava UN-ovih Smjernica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima, ne bi smjelo ostvarivati korist na temelju užasnog zlostavljanja koje trpe oni na dnu dobavnog lanca.

Savez organizacija civilnog društva i sindikata, koji uključuje i sindikate iz Kostarike i Hondurasa, poziva Fyffes da uprava na plantažama

  • prestane diskriminirati članove sindikata u ANEXCO-u (Kostarika) i Suragrohu (Honduras)
  • prihvati sindikate u ANEXCO-u (Kostarika) i Suragrohu (Honduras) i
  • uključi se u kolektivno pregovaranje s njima, kako bi radnici dobili priliku da ih se zastupa na pregovorima koji se tiču plaća i radnih uvjeta na plantažama.

Također pozivamo odgovorne dioničare i direktore Fyffesa

  • da uvedu i provedu politiku koja bi vrijedila u svim dijelovima tog poduzeća, diljem svijeta, a kojom bi se u cijelom dobavnom lancu osiguralo poštivanje radničkih prava, kao što su pravo na članstvo u neovisnim sindikatima i pravo sindikata na kolektivno pregovaranje.
“Fyffes must take responsibility for ensuring that their local managements in Costa Rica and Honduras recognise and enter into good faith negotiations with local unions and that company-wide freedom of association and collective bargaining is respected at every level.“ - Ron Oswald, General Secretary, International Union of Foodworkers

“Fyffes mora osigurati da njihovi lokalni menađeri u Kostariki i Hondurasu priznaju lokalne sindikate i stupe s njima u pregovore u dobroj vjeri. Sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja mora se poštovati na svim razinama” – Ron Oswald, Ron Oswal, Glavni tajnik Međunarodne unije radnika u proizvodnji hrane.

Fyffes i Fairtrade

Fyffes je značajan trgovac Fairtrade bananama u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugdje u Europi. Oznakom Fairtradea mogu se obilježiti samo pojedini proizvodi, a ne cijela poduzeća ili njihove poslovne prakse. U slučaju Fyffesa, samo su neki njihovi proizvodi certificirani kao Fairtrade – Fyffesovi proizvodi iz Kostarike i Hondurasa nisu tako certificirani. Iako Fairtradeovi Standardi za trgovce od Fyffesa zahtijevaju da se pridržava određenih etičkih načela, ti zahtjevi odnose se samo na farme koje su dio certificiranih dobavnih lanaca, a ne na farme koje nisu dio takvih lanaca.

Fyffes i supermarketi u Ujedinjenom Kraljevstvu

Vjerujemo da supermarketi imaju odgovornost osigurati da se etička načela poštuju duž svih njihovih dobavnih lanaca. Na primjer, većina supermarketa u Ujedinjenom Kraljevstvu kupuje dio, ili čak sve svoje banane posredstvom Fyffesa. Mi, stoga, vjerujemo da ti supermarketi imaju odgovornost prenijeti Fyffesu zabrinutost u vezi s radničkim pravima. Organizacija Bananalink kontaktirala je sve supermarkete u Ujedinjenom Kraljevstvu. Većina njih je  odgovorila i rekla da razgovaraju s Fyffesom. Dva supermarketa, Asda i Lidl, nisu odgovorila. Zbog toga će e-mail prema Fyffesu, kojeg možete poslati ispod, biti poslan i njima, u nadi da će iskoristiti svoj utjecaj i potaknuti Fyffes da poštuje standarde rada, gdjegod da se rad obavlja.

Fyffesovi novi vlasnici

Fyffes je trenutno u procesu preuzimanja od strane japanskog Sumitomo Corporation. Na nedavnoj Fyffesovoj izvanrednoj generalnoj skupštini u Dublinu, na kojoj su dioničari glasovanjem prihvatili njihovu ponudu, viši podpredsjednik i generalni upravitelj Sumitomove grupe za trgovinu hranom, Ted Eguchi, obvezao se da će novi vlasnici nešto poduzeti u vezi sa zahtjevima Make Fruit Fair kampanje: „Naravno, kad ste u poslu u vezi s poljoprivredom, ovakvi se problemi javljaju. Međutim, moramo biti sigurni da ćemo učiniti pravu stvar i da ćemo provjeriti što od nas traže i zašto protestiraju. Ako neke stvari treba mijenjati, mijenjat će se.“

Sumifru, Sumitomova podružnica za proizvodnju banana, navodno zapošljava do 30 000 ljudi u proizvodnji i trgovini na Filipinima. Uvoze 30 posto banana na japanskom tržištu, a njihova najveća plantaža pored Davaoa proteže se na cijelih 10 000 hektara.

Ipak, unatoč velikom uspjehu s bananama u Japanu, Sumifru na Filipinima nema zavidnu reputaciju kad je riječ o radnim odnosima, radnim uvjetima, zaštiti zdravlja na radu i zaštiti na radu. Sindikati, mali uzgajivači i organizacije civilnog društva koje pokušavaju ispraviti navodno kršenje nacionalnog zakona o radu čak su organizirali posebnu koordinaciju koja se bori protiv kršenja gore navedenih prava od strane Sumifrua. Uzgajivači i radnici u industriji banana protiv Sumifrua (BIGWAS) tijekom posljednjih nekoliko godina vrlo glasno ukazuju na ponašanje koje nikako ne ide u korist radnicima. Dulju analizu implikacija koje će imati Sumitomovo preuzimanje Fyffesa možete pročitati u najnovijem izdanju Banana Linkovog Biltena o trgovini bananama.

"No payment of the minimum wage, overtime and vacations. We notified all these infractions so that they could be corrected and sent the minutes to Tegucigalpa." - Eder Chavarría – Demoted after seven years, from chief inspector at the Choluteca Regional Labor Office, to a simple inspector for fulfilling his duty, pointing out all the violations of labor and trade union rights committed in the meloneras owned by the Irish transnational Fyffes.

“Nije se isplaćivala minimalna plaća, prekovremeni sati, i godišnji. Zabilježili smo sve te nepravilnosti kako be mogle biti ispravljene, a zapisnike smo poslali nadležnima.” Eder Chavarría, degradiran sa pozicije glavnog inspektora u Regionalnom uredu rada u Choluteki na poziciju običnog inspektora, zbog toga što je ispunjavao svoju dužnost – ukazivao je na kršenje radničkih i sindikalnih prava na plantažama u vlasništvu kompanije Fyffes.

However, despite its branded banana success in Japan, Sumifru has a pretty unenviable reputation in the Philippines on key issues of labour relations, working conditions and occupational health and safety. It even has its own ‘anti-body’ of trade unions, small growers and civil society organisations specially devoted to trying to rectify the company’s alleged violations of national labour laws. The Banana Industry Growers and Workers Alliance against Sumifru – BIGWAS – has, over the last couple of years, been very vocal in highlighting what they consider to be an attitude of laissez-faire and anti-worker practices. You can read more analysis of the implications of the Fyffes take-over by Sumitomo in the latest edition of Banana Link’s Banana Trade News Bulletin.

Video koji je prošle godine snimio Radio Novi Zeland, jasno prikazuje loše radne uvjete i nepoštivanje radničkih prava na njihovim plantažama na Filipinima.

 

Nedavni izvještaj filipinskog Oxfama – Raskrinkavanje štetnih ugovora u filipinskoj industriji banana – detaljno pokazuje kako su uzgajivači banana, koji su se osamostalili nakon vladine agrarne reforme, na prevaru potpisali jako opterećujuće ugovore s izvoznicima banana, a jedan od kojih je i Sumifru. Ugovori su takvi da se malo njihovog teškog rada u konačnici pretvori u ekonomsku korist. Neki su već godinama zatrpani dugovima, a u najgorim slučajevima natjerani su da se ponovno zaposle u masovnom uzgoju – ali na vlastitoj zemlji.