Rješenja

Women banana workers in PeruNijedno rješenje ne bi samostalno riješilo probleme na plantažama tropskog voća. Ipak, mislimo da je dobro znati koje je korake potrebno poduzeti kako bismo poboljšali stanje.

Smatramo da su certifikacijski sustavi malim proizvođačima donijeli značajnu korist. Međutim, upitno je jesu li korist ostvarili radnici u takvim sustavima, gdje se često ne podupire rad neovisnih sindikata.

Radnici na plantažama često se ne smiju samoorganizirati u sindikate, odnosno ne mogu zajednički djelovati kako bi unaprijedili uvjete rada.

Pravedna trgovina način je trgovine koji pokušava izravno pomoći marginaliziranim radnicima u afričkim, azijskim i južnoameričkim zemljama u razvoju.

Svjetski forum za banane platforma je za dialog između svih karika u proizvodnom i distributivnom lancu banana, što uključuje supermarkete, sindikate, NVO-e i vlade.

Mnoga europska poduzeća financijsku korist ostvaruju djelatnošću izvan EU — na primjer na plantažama tropskog voća — ali zaobilaze europske propise u vezi s uvjetima rada, plaćama i očuvanjem okoliša. Smatramo da propise EU treba izmijeniti kako bi se njihovo izbjegavanje onemogućilo.