Sindikati

Pristojni uvjeti rada — sloboda, jednakost, sigurnost i dostojanstvo — često se krše u industriji tropskog voća. Radnici na plantažama često se ne smiju udruživati u sindikate i zajednički djelovati kako bi unaprijedili radne uvjete.

Zašto su sindikati važni?

Sindikati igraju ključnu ulogu u borbi protiv siromaštva u zemljama proizvođačima. Educiraju radnike o njihovim pravima i  kako se njima služiti u svrhu ostvarenja dostojnih uvjeta rada. Većina radnika u proizvodnji tropskog voća mlada je — imaju ispod 30 godina — i minimalno su svjesni svojih prava.

Međunarodna organizacija rada (ILO), agencija UN-a, zagovara ključne standarde rada — bavi se slobodom udruživanja i kolektivnog pregovaranja, prisilnim radom, iskorištavanjem djece i diskriminacijom — koji jesu sadržani u zakonima svake zemlje proizvođačice tropskog voća.

Međutim, postoje mnogi izazovi — u smislu nedostatka političke volje i institucionalnog kapaciteta — koji sprječavaju provođenje tih standarada na plantažama. Vlade zemalja proizvođačica visoko vrednuju strane investicije koje donose multinacionalne kopanije koje se bave voćem, a u mnogim državama ta poduzeća imaju velik utjecaj na političke odluke. Radnici i sindikati teško „guraju“ slučajeve kršenja radničkih prava kroz nacionalne pravne sustave i inspektorate rada i često nemaju nikakvu podršku.

Zašto je sindikatima potrebna međunarodna solidarnost?

Solidarnost međunarodnih NVO-a i sindikata, sindikatima u zemljama proizvođačicama olakšava zastupanje svojih članova. Solidarnost sa sindikatima u siromašnim zemljama može se iskazati:

  • u obliku financijske potpore (zbog represije poslodavaca i niskih plaća sindikatima u siromašnim zemljama može biti vrlo teško financirati se samo putem članarina)
  • poduzimanjem hitnih akcija u sklopu kojih potrošači u bogatijim zemljama lobiraju kod kompanija i vlada kako bi se spriječili teški oblici represije ili nasilja usmjereni prema radnicima u zemljama proizvođačicama
  • podrškom sindikatima kako bi im se osigurao veći utjecaj na nacionalnoj i međunarodnoj razini, što uključuje sastanke s predstavnicima europskih lanaca supermarketa i članovima Europskog parlamenta;
  • sudjelovanjem u kampanjama koje podižu svijest, kao što je „Želimo pravedno proizvedeno tropsko voće!“.

Sindikati u državama proizvođačicama često su članovi svjetskih federacija sindikata. Jedan od njih je i Međunarodna unija radnika u proizvodnji hrane i pridruženim djelatnostima (IUF – International Union of Food and Allied Workers) koja nadzire provedbu tripartitnog sporazuma o uvjetima rada, potpisnici kojega su IUF, radnici (COLSIBA) i Chiquita (multinacionalna kompanija koja se bavi voćem).

Sloboda organiziranja

Ako radnici imaju slobodu obrane svojih prava i pregovaranja s poslodavcima, uvjeti rada i plaće mogu se poboljšati, od čega korist imaju radnici, njihove obitelji i lokalne zajednice. Istovremeno, potrošači znaju da su proizvodi koje kupuju proizvedeni u sigurnim i poštenim uvjetima, što omogućava radnicima da očuvaju svoje dostojanstvo i dostojan životni standard.