Svjetski forum za banane

World Banana Forum logoSvjetski forum za banane platforma je za dijalog između svih karika u proizvodnom i distributivnom lancu banana, što uključuje supermarkete, sindikate, NVO-e i vlade.

Povijest Svjetskog foruma za banane

Konzorcij udruga civilnog društva, koji uključuje naše partnere iz siromašnih zemalja globalnog juga, kao što su COLSIBA[1], WINFA i UROCAL, 2005. godine organizirao je drugu Međunarodnu konferenciju o bananama koja je povezala karike iz cijelog proizvodnog i distribucijskog lanca banana kako bi razgovarali o svim poteškoćama s kojima se ta industrija nosila. Konferencija je zaključena odlukom o osnivanju trajnog višedioničkog foruma koji će se baviti unaprijeđenjem društvenih i okolišnih faktora diljem industrije. Civilno društvo uložilo je značajan napor kako bi ključni dionici sudjelovali u predloženom forumu, što je rezultiralo osnivanjem Pripremnog odbora.

U prosincu 2009. u sjedištu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), pokrenut je Svjetski forum za banene (WBF) čiju je misiju odredilo 150 sudionika konferencije Zajedničkim radom do održive proizvodnje i trgovine bananama. Sva veća poduzeća koje se bave bananama, kao i svjetski prodavači, uzgajivači i sindikati radnika na plantažama s četiri kontinenta, povezali su se s udrugama trgovaca, znanstvenika, proizvođača i potrošača, ali i agencijama UN-a, kako bi pokrenuli ambiciozan program za rad. Predstavnici vlada u FAO-u okupljeni na Konferenciji međuvladine grupe za banane i tropsko voće, ratificirali su odluku o uspostavljanju stvaranje Svjetskog foruma za banane ,odlučni da doprinesu njegovom uspjehu.

Što Forum namjerava učiniti?

Misija Foruma jest potaknuti suradnju između svih igrača svjetske industrije — od plantaže do police — koja će omogućiti promjenu usmjerenu ka održivosti i uspostaviti konsenzus u vezi s najboljim načinom za ostvarenje radničkih prava, rodne jednakosti, smanjenja utjecaja na okoliš, održive proizvodnje i rješavanja ekonomskih pitanja.

Sudjelovanje najvažnijih korporacija u industriji u WBF-u vode oni najranjiviji — naši partneri u zemljama proizvođačicama, najviše COLSIBA, UROCAL i Karipsko udruženje poljoprivrednika (WINFA). U sklopu kampanje „Želimo pravedno proizvedeno tropsko voće!“ molimo potrošače da utječu na kompanije i supermarkete koji nisu aktivno uključeni u Forum, kako bi i oni postali sudionici. Smatramo da Forum nudi jedinstvenu mogućnost za stvaranje održive trgovine bananama koja uključuje poštivanje radničkih prava, plaćanje životnog minimuma i bolji odnos prema okolišu, npr. smanjenjem korištenja pesticida. Od presudne je važnosti za uspjeh ovog procesa to da se korporacije obvežu u njemu sudjelovati.

Neka od postignuća Foruma su:

  • stvaranje online knjižnice koja je kompanijama i malim poljoprivrednicima omogućila dijeljenje okolišno najpovoljnijih metoda uzgoja, što uključuje metode za smanjenje korištenje najotrovnijih pesticida,
  • praćenje plaća u osam najvećih zemalja izvoznica banana kako bi inicijative koje se bave izračunima i borbom za plaće koje omogućuju dostojno življenje na pojedinim plantažama imale točne informacije;
  • poduzeto je prvo opsežno mapiranje u vezi s radom žena u tri regije koje izvoze najviše banana;
  • napisan je priručnik, koji će ove godine biti objavljen, a bavi se najboljim praksama u vezi s radnim odnosima u industriji banana.

Za više informacija molimo posjetite: www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-aboutus/

[1] COLSIBA je Latinoamerička koordinacija sindikata vezanih uz proizvodnju banana i poljoprivredu; WINFA je Karipska asocijacija poljoprivrednika, UROCAL je Regionalni savez organizacija seljaka s obale (Ekvadora) koji predstavlja više od 600 malih proizvođača banana, kakaa i citrusa.