Lobiraj za promjenu nepravednih trgovačkih praksi!

Osiguraj da političari i korporacije uzimaju u obzir potrebe malih proizvođača i radnika na plantažama.

Supermarketi i multinacionalne kompanije koje se bave prodajom voća ne mogu ili ne žele odustati od poslovnog modela ”svaki dan jeftino”, koji se temelji na nepoštenim postupcima poput prijenosa troškova i rizika na dobavljače. Podsjeti ih poduzeća da bi trebali preuzeti odgovornost za prava radnika i proizvođača na svakom koraku dovođenja proizvoda na tržište.

Podrži kampanju kojom se od nacionalnih i europskih političara i vlada traži da preuzmu odgovornost tako što će donijeti zakone o korporativnoj odgovornosti i implementirati UN-ove smjernice o poslovanju i ljudskim pravima. Traži od njih da prilagode ili razviju nove nacionalne i europske zakone koji će onemogućiti zlouporabu kupovne moći lanaca supermarketa. Takvi bi zakoni trebali onemogućiti nepoštene trgovačke prakse i pomoći u izgradnji održivih dobavnih lanaca tropskog voća. Traži od političara da osiguraju da supermarketi snose odgovornost za loše uvjete rada u zemljama proizvođačima.

Zaustavi zloupotrebu kupovne moći supermarketa! Potpiši našu peticiju koj poziva Europsku komisiju da uvede jače, obvezujuće zakone u EU koji će zaustaviti nepoštene trgovačke prakse.