News

Rainforest Alliance in diskontni supermarketi: nizke cene in lahko dosegljivi standardi?

Rainforest Alliance in diskontni supermarketi: nizke cene in lahko dosegljivi standardi?

Organizacija Banana Link, partnerica vseevropske kampanje Sadje naj bo pravično!, je izdala poročilo o oceni certifikata Rainforest Alliance (v nadaljevanju RA). Poročilo je bilo objavljeno v luči nedavnih odločitev diskontnih trgovin, kot sta Aldi (Höfer) in Lidl, da bodo tropsko sadje nabavljale pri dobaviteljih s certifikatom RA.

Poročilo se osredotoča na standarde in sisteme preverjanja, ki jih uporablja RA, ter na okoliščine vsakodnevnega življenja na plantažah banan, ananasa in čaja s certifikatom RA. Po ugotovitvah iz poročila certifikat RA ne more zagotoviti trajnostne pridelave ob hkratnih nizkih cenah, ki jih potrošniki pričakujejo od diskontnih supermarketov.

Poročilo sicer priznava, da je bila rast certificiranja RA v zadnjih petnajstih letih impresivna, a se v zvezi s tem poraja čedalje več pomislekov, da je velik del uspeha certifikatov RA moč pripisati ohlapnim standardom za certificiranje ter nezahtevnim postopkom certificiranja. Izpolnjevanje meril je težko preverjati ali pa jih je zaradi možnosti različnih interpretacij lahko dosegati, stvar kompromisa pa je tudi revizija certificiranih plantaž, saj imajo vse vpletene strani finančni ali drug interes, da ustvarijo dober vtis.

Sklicujoč se na neodvisne študije, ki so jih opravili Oxfam Nemčija (maj 2016), več latinskoameriških sindikatov in organizacija SOMO (maj 2015), poročilo ugotavlja, da standardi RA, posebej glede priznavanja pravic sindikatov in upoštevanja standardov minimalnih plač, niso upoštevani na več certificiranih plantažah banan in ananasa v latinski Ameriki ter na plantažah čaja v Indoneziji in Keniji.

Te neodvisne študije omogočajo tudi okvirne primerjave med RA in drugimi oznakami za certificiranje. Te so pokazale, da certifikat RA kot samostojna certifikacijska shema deluje slabše kot v kombinaciji z zahtevami drugih certifikacijskih shem.

 

Ker certifikat RA ne more zagotoviti trajnosti po nizkih cenah, poročilo vsebuje naslednja priporočila:

  • RA bi moral od trgovcev na drobno zahtevati, da plačujejo pravične cene, ki odražajo stroške trajnostne proizvodnje, vključno s stroški dostojnega plačila;
  • RA bi si moral prizadevati za sodelovanje s sindikati v sektorju banan, med drugim z vzpostavitvijo stikov z lokalnimi sindikati in z združenjem sindikatov COLSIBA (Regional Coordination of Banana & Other Agro Industrial Unions), ter tako omogočiti sindikatom, da tako na regionalni kot na nacionalni ravni izrazijo svoje pomisleke, da bi jih lahko RA v prihodnosti upošteval.
  • Trgovci na drobno, kot je Lidl, morajo sprejeti dejstvo, da bo dostojno preživetje zagotovljeno šele takrat, ko bodo kupci v supermarketih pripravljeni za sadje plačati ceno, ki odraža dejanske stroške pridelave. Lidl mora plačevati pravično ceno in prenehati stiskati dobavitelje.

 

V okviru kampanije Sadje naj bo pravično! pozivamo Lidl, da:

  • majhnim pridelovalcev in plantažnim delavcem, ki pridelujejo tropsko sadje, zagotovi zaslužek, ki jim bo omogočal, da bodo poskrbeli zase in za svoje družine;
  • delavcem zagotovi varnost pri delu ter zaščito pred izpostavljenostjo strupenim pesticidom;
  • vsem svojim dobaviteljem plačuje pravično ceno za banane in ananase.

Dodaj svoj podpis k pozivu Lidlu, naj igra pošteno!