SZAKSZERVEZETEK

A „tisztességes munka” alapelveit – szabadság, egyenlőség, biztonság és emberi méltóság – rendszeresen megsértik a gyümölcsiparban.  Az ültetvényi dolgozókat gyakran megfosztják a szabad szakszervezeti szerveződés jogától, és hogy ezáltal kollektív lépéseket tegyenek a munkahelyi körülményeik jobbá tételére.

Miért fontosak a szakszervezetek?

A szakszervezetek kulcsfontosságú szerepet játszanak a szegénység elleni küzdelemben a termelő országokban. Tájékoztatják a munkásokat a jogaikról és arról, hogyan alkalmazhatják ezeket a tisztességes munkakörülmények elérésére. A déligyümölcs-dolgozók többsége 30 év alatti, és keveset tud a jogaikról.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), amely az ENSZ-hez tartozik, támogatja az alapvető munkaügyi normákat – egyesülési szabadság, kollektív bértárgyalás, a gyermek- és kényszermunka, valamint a diszkrimináció tilalma –, amelyeket a legtöbb gyümölcstermelő ország jogszabályban rögzített.

Ugyanakkor sok kihívás – politikai akarat, intézményi kapacitás és erőforrások hiánya – elé néz az, aki ezeket a normákat az ütetvényi szinten szeretné betartatni. A termelő országok kormányainak fontosak a multinacionális vállalatok beruházásai, amelyek több országban is politikai befolyással bírnak. A munkások és a szakszervezetek nagyon nehezen tudják keresztülvinni a munkaügyi jogsértési eseteket a nemzeti igazságszolgáltatási rendszeren, és a nemzeti munkaügyi felügyelőségeknek sokszor nincs kapacitásuk, hogy támogassák ezt a folyamatot.

Miért van a szakszervezeteknek szüksége nemzetközi szolidaritásra?

A nemzetközi civilszervezeti és szakszervezeti szolidaritás nagyban segíti a termelő országok szakszervezeteit. A szolidaritás megtestesülhet pénzügyi támogatás formájában is, hiszen az elnyomás és a bérszintek miatt a szakszervezetek sokszor csupán a tagsági támogatásokból próbálnak túlélni. De az is sokat segít, ha fogyasztók sürgős felhívást intéznek a vállalatok és a kormányok felé a súlyos elnyomásra és/vagy erőszakra adott válaszként. Támogathatjuk a szakszervezeteket, hogy nagyobb befolyásuk legyen nemzeti és nemzetközi szinten is, például találkozót szervezhetünk köztük és az európai szupermarketek, illetve parlamenti képviselők között. Részt lehet venni nemzetközi kampányokban, mint amilyen a Méltányos gyümölcsöt!

A termelő országok szakszervezetei a Globális Szakszervezeti Szövetség tagjai is. A Szövetség egyik tagja, az IUF (Nemzetközi Élelmiszer Szakszervezet) segített létrehozni és felügyelni egy háromoldalú megállapodást a munkaügyi normákat illetően saját maguk, a munkások (COLSIBA) és a multinacionális gyümölcsvállalat (Chiquita) között.

A szerveződés szabadsága

Ha a dolgozóknak megvan a kiállása és a szabadsága, hogy megvédjék jogaikat és tárgyaljanak munkaadóikkal, javulhatnak a munkakörülmények és a bérszintek a munkások, a családjaik és a helyi közösségek javára. A fogyasztók megnyugodhatnak, hogy az általuk vásárol árut biztonságos és tisztességes körülmények között állították elő, így ezen termékek vásárlásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a dolgozó emberek méltó életszínvonalon és elfogadható körülmények között éljenek.