RENK MITINGUS, REIKALAUDAMAS POKYČIŲ NESĄŽININGOS PREKYBOS PRAKTIKOSE

photo of banana worker

Pasirūpink, kad mažųjų gamintojų ir plantacijų darbuotojų poreikiai nedingtų iš politikų darbotvarkės

Prekybos tinklai ar tarptautinės vaisių bendrovės negali arba nenori išsivaduoti iš “kasdienės žemos vaisių kainos” verslo modelio, kuris remiasi nesąžiningos prekybos principais, tokiais kaip nepagrįstas kaštų numetimas tiekėjams. Primink šioms kompanijoms, kad jos turi prisiimti atsakomybę už darbuotojų ir augintojų teisių paisymą visose tiekimo grandinės dalyse.

Kreipkis į vietinius ir Europos politikus ir vyriausybes reikalaudamas prisiimti atsakomybę priimant įstatymus, kuriais kompanijoms privaloma atskaitomybė ir Jungtinių Tautų Verslo ir Žmogaus teisių pakto paisymas. Reikalauk jų patobulinti esamus, ar priimti naujus įstatymus, siekiant sustabdyti prekybos tinklų manipuliavimą savo perkamąja galia, tiriant nesąžiningos prekybos atvejus ir padedant kurti savarankiškus tropinių vaisių tiekimo centrus. Prašyk politikų užtikrinti, kad prekybos tinklai prisiimtų atsakmybę už nesąžiningas darbo sąlygas vaisius auginančiose šalyse.

Neleisk prekybos centrams manimuliuoti savo perkamąja galia!  Pasirašyk mūsų peticiją, prašančią Europos Komisijos sukurti griežtesnes, visoje ES veikiančias taisykles kurios sustabdytų nesąžiningą prekybą.