MŪSU KAMPAŅA

Make Fruit Fair demonstration

Kāpēc iesaistīties kampaņā par tropiskajiem augļiem?

Deviņpadsmit organizācijas no visas pasaules ir apvienojušās kampaņā, lai padarītu tropiskos augļus godīgus. Nevalstiskās organizācijas no Eiropas cieši sadarbojas ar mazo zemnieku organizācijām un plantāciju strādnieku arodbiedrībām no Āfrikas, Latīņamerikas un Karību jūras valstīm, lai uzlabotu darba un dzīves apstākļus simtiem tūkstošu cilvēku, kuri audzē, novāc un iepako tropiskos augļus, kurus mēs katru dienu pērkam veikalos.

Visraksturīgākie piemēri ir banāni un ananāsi:

Banāni ir pasaulē visvairāk tirgotie augļi, kuri tiek audzēti vairāk nekā 150 valstīs, gadā saražojot 107 miljonus tonnu. Starptautiskais ananāsu tirgus strauji aug, un šobrīd katrs otrais ananāss tiek audzēts eksportam.

Darba tiesību un vides standartu pārkāpumi ir bieža parādība gan banānu, gan ananāsu audzēšanā līdzīgi kā citu tropisko augļu sektoros. Daudzos gadījumos situācija arvien pasliktinās.

Mūsu kampaņas mērķi ir:

 • atbalstīt godīgas un ilgtspējīgas tropisko augļu piegādes ķēdes,
 • aizstāvēt sociālās un vides tiesības ražotājvalstīs,
 • nodrošināt iespēju cilvēku balsīm no ražotājvalstīm tapt sadzirdētām,
 • ar kopīgu kampaņu savienot ražotājvalstis ar patērētājvalstīm,
 • iedrošināt jaunu starptautiskās tirdzniecības politikas un prakses formu ieviešanu.

Kādas tieši ir “Izvēlos godīgus augļus!” kampaņas prasības?

Mēs vēlamies, lai lielveikali kā visietekmīgākie piegādes ķēžu dalībnieki saviem piegādātājiem maksātu godīgas cenas, kuras nosedz ilgtspējīgas ražošanas izmaksas.

Mēs vēlamies, lai augļu kompānijas un lielveikali garantē:

 • iztikšanai pietiekamas algas plantācijās, no kurām tiek iepirkti augļi,
 • vienlīdzīgas iespējas sievietēm uz nodarbinātību un apmācībām,
 • cilvēktiesību, tai skaitā strādājošo tiesību, ievērošanu, piemēram, brīvību iesaistīties arodbiedrībās,
 • vides aizsardzību, samazinot kaitīgu lauksaimniecības pesticīdu lietošanu.

Mēs vēlamies, lai valdības:

 • regulē lielveikalu tirgus pozīciju ļaunprātīgu izmantošanu,
 • garantē, ka kompānijas ir atbildīgas par darba apstākļiem ražotājvalstīs,
 • atbalsta lēmumus, kuri veicina godīgu ilgtspējīgu tropisko augļu ražošanu.

Mums ir vajadzīgs tavs atbalsts, lai kampaņai izdotos sasniegt mērķus!

Patērētājiem ir iespējams lobējot ietekmēt tos, kuri ir atbildīgi par situācijas uzlabošanu tropisko augļu piegādes ķēdēs. Rīkojies tagad!